Η Κα Σημέλα (Μελίνα) Σιδηροπούλου είναι ειδικός ψυχικής υγείας, με πτυχίο Ψυχολογίας και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Δικαστική Ψυχολογία και Εγκληματολογική Έρευνα από το πανεπιστήμιο του Liverpool (2012) και εξειδίκευση στην Εγκληματολογική Ψυχολογία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2016 έκανε επέκταση της ειδικότητάς της και στην Εργασιακή Παραβατικότητα από τον οργανισμό IACET.

Από το 2012 απασχολείται σε σωφρονιστικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και με δικαστικές υποθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος ως ειδικός σύμβουλος. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2014, και δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά σε κολλέγιο της Θεσσαλονίκης από το 2012.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι οι μέθοδοι πρόληψης της εγκληματικότητας, οι στρατηγικές έρευνας στην ανακριτική ψυχολογία, καθώς και η εργασιακή παραβατικότητα.

Η Κα Σιδηροπούλου είναι μέλος του Κέντρου Μελέτης Εγκλήματος. Το έργο της δημοσιεύεται τόσο σε επιστημονικά περιοδικά όσο και σε περιοδικά σχετικών επαγγελματικών κλάδων, όπως η Αστυνομική Ανασκόπηση.