Παράλληλα με τα εκπαιδευτικά πακέτα που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο forensic-psychology, προσφέρουμε και τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Καθοδήγηση και επίβλεψη για την προετοιμασία βιογραφικού σε σχολές σχετικές με την Δικαστική Ψυχολογία, την Ανακριτική, και την Εγκληματολογική Ψυχολογία.
  • Πρακτική εκπαίδευση μέσα από μελέτες περιπτώσεων στις ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στους συγκεκριμένους και παρεμφερείς κλάδους.

Οι υπηρεσίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα παρέχονται και μέσω διαδικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.