Επιλογές αγοράς:

Paypal
Όναμα δικαιούχου: smsidiropoulou@yahoo.gr
Το ποσό που θα αποσταλεί θα πρέπει να είναι το ακριβές τελικό ποσό της παραγγελίας σας χωρίς καμία αφαίρεση εξόδων της Paypal.

Τράπεζα Πειραιώς
Όνομα δικαιούχου: Σημέλα Σιδηροπούλου
IBAN: GR28 0171 0750 0060 7501 0222 631

Τράπεζα Alpha Bank
Όνομα δικαιούχου: Σημέλα Σιδηροπούλου
IBAN: GR02 0140 7110 0210 1157 214

Το ποσό που θα αποσταλεί προς την δική μας τράπεζα θα πρέπει να είναι το ακριβές τελικό ποσό της παραγγελίας σας χωρίς καμία αφαίρεση εξόδων της τραπέζης σας. Το forensic-psychology.gr επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα της δικής μας τράπεζας.(SHA)

Ως αιτιολογία θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του πακέτου που θέλετε να αγοράσετε. (πχ Διαχείριση μάρτυρα και αξιολόγηση κατηγορουμένου).
Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του δικαιούχου στον τραπεζικό σας λογαριασμό συμπίπτει με το ονοματεπώνυμο που δηλώσατε στην εγγραφή που κάνατε στην ιστοσελίδα μας.
Με την ολοκλήρωση του τραπεζικού εμβάσματος, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε από τη σελίδα επικοινωνίας, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία παραγγελίας.