Η εγκυρότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών από τον αυτόπτη μάρτυρα: ο ρόλος της ψυχιατροδικαστικής ψυχολογίας

Σημέλα Σ. Σιδηροπούλου1, Φίλιππος Α. Κουνιάκης2

1 Ψυχολόγος, MSc c. Δικανικής Ψυχολογίας και Εγκληματολογικών Ερευνών, Λέκτορας Δικανικής Ψυχολογίας Παν. Sheffield

2Διδάκτωρ Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Ego Ideal

Κατά την έρευνα ή/και κατά την εκδίκαση μιας παραβατικής συμπεριφοράς ο ρόλος των αυτοπτών μαρτύρων είναι καίριος. Η βαρύτητα των πληροφοριών που προέρχονται από τον αυτόπτη μάρτυρα είναι μεγάλη, ειδικά σε περιπτώσεις έλλειψης απτών εγκληματολογικών στοιχείων. Αλλά πόσο έγκυρες και αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες αυτές; Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται τέσσερεις συνηθισμένες και σημαντικές  επιρροές στις πληροφορίες που καταθέτουν οι αυτόπτες μάρτυρες: οι αντιληπτικοί ή τεχνικοί περιορισμοί στην διάρκεια της μαρτυρίας, οι δυνατότητες απομνημόνευσης του μάρτυρα με βάση την ηλικία, οι κοινωνικές επιρροές (συμπεριλαμβανομένων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης) πριν και κατά την διάρκεια της κατάθεσης και οι τρόποι αποκωδικοποίησης των πληροφοριών από τους ενδιαφερόμενους. Αναλύονται στην παρούσα μελέτη προτεινόμενοι τρόποι αναγνώρισης ύπαρξης αυτών των επιρροών καθώς και ψυχολογικές μέθοδοι για την ελαχιστοποίησή τους με σκοπό την συλλογή πιο έγκυρων και πιο αξιόπιστων πληροφοριών.