Περίληψη

Η εξεύρεση ενός κατάλληλου ερευνητικού εργαλείου που να σχετίζεται με την ανίχνευση ψευδών και μη σοβαρών νευροψυχολογικών νοσημάτων απασχολεί σε μεγάλο βαθμό την επιστημονική κοινότητα. Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί για την ανεύρεση ικανών διαγνωστικών τεστ και έπειτα από πολυετή μελέτη αναδείχθηκε το Test of Memory Malingering (TOMM). Επιπλέον μελέτες έχουν γίνει για τη διερεύνηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του συγκεκριμένου, περισσότερο όμως στο εξωτερικό και λιγότερο σε ελληνικό έδαφος. Το άρθρο αυτό προσπαθεί να προβάλλει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του τεστ αυτού σε ελληνικό έδαφος. Αφού ολοκληρώθηκε το μοίρασμα των ερωτηματολογίων και η διεξαγωγή των αποτελεσμάτων, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο τεστ συνεχίζει να παρέχει ένα σημαντικό βαθμό αξιοπιστίας και εγκυρότητας για τα άτομα που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν σε δικαστικό ή κλινικό περιβάλλον.