Περίληψη
Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διευρύνει την Αναθεωρημένη Κλίμακα Τακτικής Διαχείρισης Συγκρούσεων (CTS-2), εστιάζοντας στην αξιολόγηση της βίας μεταξύ συντρόφων σε Ελληνικό πληθυσμό. Υλικό και Μέθοδος: Μετά από άδεια των συγγραφέων πραγματοποιήθηκε μετάφραση του ερωτηματολογίου (CTS-2) από την Aγγλική στην Eλληνική γλώσσα, αντίστροφη μετάφραση και έλεγχος από ομάδα ειδικών. Διεξήχθη μια ερευνητική μελέτη και μετα-ανάλυση των επιπτώσεων της συντροφικής βίας (βία από ένα μέλος της συντροφικότητας) σε Ελληνικό Πληθυσμό. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 25 ενήλικα άτομα (άνω των 18 ετών) στην πόλη της Θεσσαλονίκης και εκπονήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2-2-2019 έως 30-4-2019. Αποτελέσματα: Οι συγκρούσεις μεταξύ δύο συντρόφων είναι αναπόφευκτες. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των συγκρούσεων δεν είναι προκαθορισμένα. Συνολικά 25 συμμετέχοντες, 11 άνδρες και 14 γυναίκες, από την Θεσσαλονίκη, εκπροσωπήθηκαν στα δεδομένα. Η μετα-ανάλυση παρήγαγε ορισμένες εκτιμήσεις για την συντροφική βία μεταξύ της κλίμακας Φυσική / Σωματική επίθεση 3.8, του τραυματισμού 3.6, της διαπραγμάτευσης 4.2, της ψυχολογικής επιθετικότητας 5.9 και της σεξουαλικής συνοχής 4.8. Οι τρεις παράγοντες έδειξαν (διαπραγμάτευση, Φυσική / σωματική επίθεση και Τραυματισμός) ότι σε όλη τη ζωή η παρουσία συναισθηματικής, σωματικής επίθεσης και τραυματισμού στον έναν από τους δύο συντρόφους συνδέεται με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Συμπεράσματα: Η μελέτη, υποστηρίζει ότι το CTS-2 μπορεί να αποτελέσει ένα έγκυρο επιστημονικά ψυχομετρικό εργαλείο μέτρησης στη διερεύνηση της συντροφικής βίας και στην Ελλάδα. Ενισχύει την κατανόηση ότι η συντροφική βία συνδέεται με πολλά άσχημα αποτελέσματα υγείας. Γι’ αυτό απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την συντροφική βία στον Ελληνικό πληθυσμό αλλά και παγκοσμίως.

Λέξεις Κλειδιά: Συντροφική βία, Κλίμακα Τακτικών Διαχείρισης Συγκρούσεων CTS2, Ελληνικός Πληθυσμός