Η συγκεκριμένη μελέτη έγινε με σκοπό την παράλληλη στάθμιση και μετάφραση του ερωτηματολογίου που αφορά τα σεξουαλικά εγκλήματα . Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να  τονίσει τη χρησιμότητα τέτοιου είδους εργαλείων στην διερεύνηση και λύση των σεξουαλικών εγκλημάτων. Για την στάθμιση του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν 5 υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και της υπόθεσης Δουρή, της υπόθεσης του Κυριάκου Παπαχρόνη, της υπόθεσης των Δημητροκάλη, Κατσούλα και Μαριέττης,και του  δράκου της Πάρου. Μέσα από την μελέτη προσδιορίζονται μέσα από το ψυχομετρικό εργαλείο το προφίλ και οι τρόποι λειτουργίας ενός ή πολλών εγκληματιών που όπως θα φανεί στα συμπεράσματα βοηθάει περαιτέρω σε μία εγκληματολογική έρευνα τις αρχές για την επίλυση του θέματος.