Η εκτίμηση επικινδυνότητας πριν την χορήγηση προσωρινής άδειας εξόδου σε κρατουμένους

Η εκτίμηση επικινδυνότητας πριν την χορήγηση προσωρινής άδειας εξόδου σε κρατουμένους Σημέλα Σ. Σιδηροπούλου1, Φίλιππος Α. Κουνιάκης2 1 MSc Δικαστικής Ψυχολογίας και Εγκληματολογικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο του Liverpool. 2 Διδάκτωρ Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Ego Ideal   Παρά την έντονη