Ψυχολογική Ανάλυση Φωτογραφίας για αρχάριους

  • Γενικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά φωτογραφίας
  • Ψυχολογία της λήψης φωτογραφίας
  • Ψυχολογία της δημοσίευσης φωτογραφίας
  • Η προβολή του εαυτού μέσα από την φωτογραφία
  • Η γλώσσα του σώματος μέσα στην φωτογραφία
  • Η επιλογή του χρόνου και του χώρου στην φωτογραφία
  • Η σημασία των προσώπων μέσα στην φωτογραφία
  • Η διάδραση ως χαρακτηριστικό της φωτογραφίας
Περισσότερα